Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası nelerdir?Mecbur trafik sigortası nedir? Kaskodan farkları nedir?

Mecbur trafik sigortası, 2918 sayılı karayolları trafik kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan vasıtalar değişik kazalara yol açarak, can kaybına yada maddi hasara yol açabilirler. Zorunlu trafik sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nisbetinde ve muayyen bir orana kadar karşılamaktadır. Mecbur trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, ancak zarar verdiği diğer aracın ziyanını karşılar.


Mecbur trafik sigortası olmayan (veya süresi sona ermiş) araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir). Her araç sahibi, mecbur trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla mükellefdür. 


Mecbur trafik sigortalarında ödenilen primle orantılı olarak üst limitler mevcuttur. Mecbur trafik sigortası karşı tarafın ziyanını bu üst limitler kadarıyla karşılar, şayet zarar bu limitleri aşıyorsa, aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder.


Zorunlu trafik sigortasındaki bu limitler zararın çeşidine bakılırsa değişmiş olur. örneğin can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilecek miktar, yaralanma olması durumunda hastahane giderlerine ödenecek miktardan ve bunlar da sadece maddi hasar olması durumunda bu hasarın giderilmesi için ödenecek miktardan değişikdır. Bu rakamlar her yıl değişmekte ve primler de buna gore yine belirlenmektedir.


Kasko sigortası ise, araç sahibinin kendi aracını ve kendi aracı içindekilerin zararlarını güvence dibine aldığı bir sigorta çeşididir. Pekçok kasko sigortası bunlara ek olarak sizin aracınızın karşı araca ve onların içindekilere verdiği hasarları da karşılıyor olabilir ancak prensip olarak kasko sigortasında fakatç karşıdakinin ziyanını karşılamak değil, kendi ziyanınızı karşılamaktır. Kasko sigortasının şartları, teminatları, primleri ve koruduğu menfaatler sigorta poliçesi ile belirlenir ve her sigorta şirketinde farklı olabilir. örneğin bir sigorta şirketi kasko ile sizi ancak aracın karıştığı trafik kazalarına karşı korurken, başka bir şirket hırsızlığa karşı da koruyabilir. Aracınızın hangi durumlarda korunduğunu bilmek için kasko poliçesi dikkatle okunmalıdır.


Kasko sigortası yaptırmak mecbur değildir, dileyen araç sahibi yaptırabilir. Kasko ile korunan menfaatler ve üst limitler daha yüksek olduğu için, kasko sigortasının primleri de zorunlu trafik sigortasından daha yüksektir. 


Pekoldukca sigorta şirketinin kasko poliçesi, zorunlu trafik sigortasında korunulan zararları da karşılayacak şekilde düzenlenmesine karşın, kasko yaptıran bir araç sahibinin yeniden de zorunlu trafik sigortası yapmış oldurma zorunluluğu vardır. Bir diğer deyişle, kaskonuz olduğundan mecbur trafik sigortası yaptırmaktan kaçınamazsınız. Bunun nedeni kaskonun mecbur olmaması, şartlarının sigorta şirketi ve sigortalayan arasında serbestçe kararlaştırılması, kaskonun her zaman karşıdaki aracın zararını teminat alma yükümlülüğü olmaması ve kasko yaptıran bir bireyin dilediği vakit bunu iptal edebilecek olmasıdır. 


Bu nedenlerle zorunlu trafik sigortası yapmış oldurmak mecburidir ve devlet tarafınca denetlenir. Ancak kasko yaptırmak isteğe bağlıdır ve dileyen araç sahibi zorunlu trafik sigortasına ek olarak, dilediği şartlarla, dilediği teminat oranlarında ve dilediği sigorta şirketinden kasko yapmış oldurabilir.

Zorunlu trafik sigortasını yapmış oldurmamanın cezaları nelerdir?

Mecbur trafik sigortası olmayan yahut süresi sona ermiş vasıtalar görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenecek şekilde muamele yapılır (bağlanır). Her araç sahibi zorunlu trafik sigortasını yapmış oldurmak ve sigorta süresi sona ermeden yeniletmekten mesuldür.

 

Mecbur olan bu sigortayı yaptırmayanların vasıtaları trafik şubelerinin otoparklarına alınır. Kısaca bir ceza ödeyerek yola idame etmek olası değildir. Araç anında trafikten men edilir. Bunun sonrasında aracı geri almak pek rahat değildir. Aracı almak için trafik sigortasının kesinlikle yapılması gerekir. Aracın bulunduğu otoparka gidilerek görevli memurlara konum haber verilir. Belgenin tebliğ edilmesi şarttır. Bundan sonra da araç sigortasız olarak trafiğe çıktığı için para cezası ödenir. Aracın otoparkta kaldığı her gün için de otoparka ücret ödenmesi gerekmektedir. 

 

Zorunlu trafik sigortası limitleri nelerdir?

Zorunlu trafik sigortasındaki limitler trafik kazasında oluşacak ziyanın türüne göre değişmiş olur. Herhangi bir can kaybı olması niteliğinde ölenin yakınlarına verilmesi gereken miktar, faydalanma olması durumunda hastane harcamaları için ödenecek miktardan değişikdır. Aynı şekilde sadece maddi hasar olması niteliğinde da ödenecek sayı değişiklık gösterir. Böyle durumlarda ödenecek miktar her yıl değişmekte ve böylece her sene ödenecek primlerde de değişim olmaktadır.


Trafik sigortası niçin yapılır

Genel hatlarıyla bazı sigorta türlerinin mecbur tutulmasında, devlet kamu faydaı perspektifnı göz önünde bulundurmuştur. Sigortacılık kanunu’na göre kamu faydaı açısından hangi sigortaların mutlaka yapmış oldurılması icap ettiğine bakanlar kurulu karar vermek durumundadır. Bu bakış açısı ile trafik sigortaları da zorunlu yapmış oldurılması gereken sigorta çeşitleri arasına girmiştir. Yasaya nazaran sigortacılık alanında faaliyet yayınlayan bütün sigorta şirketleri de zorunlu trafik sigortasını yaptırmaktan kaçınamazlar.


Peki mecbur trafik sigortalarının yapmış oldurılmasındaki kamu faydaı nedir? Burada devlet, toplumsal devlet olma ilkesi ile hareket etmektedir. Zorunlu trafik sigortası hiç bir vakit kaza yapan araçtaki maddi veya bedensel zararları karşılamak amacını gütmez. önemli olan, bir kaza sırasında zarar kabul eden ve bu kazada hiç bir kusuru bulunmayan karşı vasıtataki maddi ve bedensel zararları karşılamaktır. Bu sigorta bundan dolayı amme faydaı gütmektedir.


Bir kere zorunlu trafik sigortası olmasa, kazada kusuru olmayan araçtaki hasarlar iyi mi karşılanacaktı? Normal olarak kaza geçiren araç sürücüsünden talep edilecekti. Eğer karşı araç sürücüsü insaflı ise ve yanlışını kabul ediyorsa bir sorun da olmayacaktı. Ama genel anlamda kimse hatasını kabul etmez. Bu durumda tatsızlık çıkacaktı, trafik polisi gelecekti, tarafları dinleyecek ve kusur oranlarını belirleyecekti ve belki de mevzu mahkemelere taşınacaktı. Yahut mağdur taraf çaresiz duracak ve eğer yapmış oldurmışsa kendi kasko sigortasından ziyanının giderilmesini isteyecekti. Bu vaziyet da sigorta şirketi kazaya ve dolayısı ile hasar ödemesine niçin olan araç sahibine rücu etmeye çalışacaktı. Ama işin kötüsü, kazada kusuru bulunmayan araç sahibi, varsa hasarsızlık tenzilat haklarını yitirecekti. Bu da işin başka bir tatsız yönü.


Görüldüğü gibi bir mecbur trafik sigortasının yaptırılmış olması, yaşanacak bu kadar sorunnın önüne geçmiş olmaktadır. Bu nedenle de zorunlu trafik sigortası amme faydaının ötesinde çağdaş bir sigorta uygulamasıdır.


Kısa yoldan mecbur trafik sigortası adı verilen sadece tam ismi karayolları motorlu araçlar mecbur mali mesuliyet sigortası olan bu sigorta, isminden de anlaşıldığı gibi bir sorumuluğu yerine getirmiş olmaktadır. çünkü trafik sigortalarını zorunlu hale getiren 2918 sayılı karayolları trafik kanunu’na göre, motorlu araçların kullanılması esnasında, bir ferdin veya yaralanmasına yahut bir şeylerin zarar görmesine niçin olunmuşsa, ortaya çıkan zarardan, araç sahipleri veya aracı işleten şahıs ve kurumlar, müştereken ve müteselsilen görevli tutulurlar. Işte zorunlu trafik sigortası ile bu hukuki sorumluluk güvence dibine alınmış olmaktadır.


Karayolları motorlu vasıtalar mecbur mali sorumluluk sigortası genel şartları da bu yasal sorumluluğun, mecbur sigorta limitlerine kadar temin edileceğini anlatım etmektedir. Bu limitler ise her sene gömü müsteşarlığı tarafından tespit edilmekte ve duyurulmaktadır.


Zorunlu trafik sigortasının neden yapıldığı mevzusunda ya da genel hatlarıyla zorunlu trafik sigortası hakkındaki daha geniş malumat almak için, trafiksigortasi.Com.Tr internet sitesinin deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.


1 yorum :

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes