Akreditif nedir?

Akreditif nedir?
Akreditif ödeme şeklinin kullanım yerlerini ve avantajlarını kapsamaktadır.

Akreditif en genel şekli ile dış tecim piyasalarında kullanılan bir ödeme yöntemidir. çok eski dönemlerde bu ödeme yöntemi kullanılmıyordu. Sadece farklı ülkelerde yaşayan alıcılar ve satıcılar alım – satım işlemlerinde birbirlerine itimat duyamadılar. Bu yüzden söz mevzusu işlemi güvence altına alma ihtiyacı akreditif adı verilen ödeme yönteminin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.

Temel olarak alıcının malları teslim alması ve satıcının da malları teslim etmesi üzerine yapılan bir işlem olarak da adlandırılabilir. çünkü mal teslimi tecim dünyasının en yaygın ve en önemli risklerinden biridir. Söz mevzusu uluslararası ticaret olduğunda maalesef bu riskin gerçekleşme muhtemellığı da artıyor. Ancak akreditif tercih edildiğinde alıcı olan kişi satıcı olan kişiye satın aldığı malın bedelini bir banka aracılığı ile ödeyeceğini güvence edebiliyor.

Akreditif her iki tarafa garanti verirverir

Akreditif yapılması satıcı ferdin garanti almasının arkasından malları meydana getirilen anlaşmaya uygun olarak teslim edeceğini, alıcının da malların bedelini tekrar meydana getirilen anlaşmaya müsait olarak ödeyeceğini taahhüt eder. Banka nezdinde ise akreditif gayrinakdi bir kredi olarak değerlendirilir ve işleme alınır. Bankacılık sektöründe bu muamele kredi mektubu olarak adlandırılır.
Akreditif işleminde muhataplar kimlerdir?
Bu işlemde çoğu zaman toplam 4 muhatap yer almaktadır.
Amir: ithalatı meydana getiren kişi
Amir banka: ithalatçının başvurduğu banka
Lehtar: ihracatçı
Lehtar banka: amir bankada akreditif açıldığını lehtara ileten taraf
Satıcının talebi üzerine farklı bir banka da bu işleme taraf olabilir. Bu muhatap da teyit bankası olarak adlandırılır.


Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes