Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olurnur - Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları nelerdir?

Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?


Fahri Trafik Müfettişi aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az kırk yaşında olmak,
 • En az yüksek okul mezunu olmak,
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 • Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 Gerekli Belgeler
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah
 • Sabıka kaydı belgesi
 • Sürücü belgesi
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler. 
Başvuru Yeri
 • İkametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
 • Kayseri ili için
 • İl Emniyet Müdürlüğü / Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü - Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine

Başvuru Şekli

 • Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
 • İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes