Bowling Hakemi Nasıl Olurnur? - Lisanslı Bowlingci Nasıl Olurnur?


Bowling Hakemi Nasıl Olurnur? - Lisanslı Bowlingci Nasıl Olurnur?
Bowling hakemi olabilmeniz için aşağıdaki şartlara uymak ve federasyonun yaptığı seminerlere katılıp başarılı olmak gerekiyor.

TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG ve DART FEDERASYONU
HAKEM TALİMATI


Amaç

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaları yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2- (1)Bu Talimat; Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin sınıflamalarını, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
Madde 4- (1)Bu Talimatta geçen;
a)Federasyon: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu,
b)Federasyon Başkanı: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanını,
c)Yönetim Kurulu: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu Yönetim Kurulunu,
ç)İl Temsilcisi: Bocce, Bowling ve Dart il temsilcisini,
ifade eder.


Lisanslı bowlingci olmak için;
01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Bocce Bowling ve Dart branşlarında sporcu lisansı almak isteyen tüm sporcular bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne başvuru yapmalıdır. Bu tarihten itibaren federasyon tarafından lisans işlemi yapılmamaktadır! 

İllerden lisans alıp, ayrıca federasyondan sporcu kartı edinmek isteyenler 50 TL ücret karşılığında kart edinebilecektir. Sporcu kartı sadece illerinde lisans kaydı olanlara verilecektir.Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes