Schengen nedir? Schengen Neye Denir?

Schengen nedir? Schengen Neye Denir?Schengen nedir? 
özet:
Avrupa birliğinde 1995’te yürürlüğe giren schengen sözleşmesi ile bu sözleşmeye 
taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır.
Böylece, oluşturulan schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama
 ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini
 kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: almanya, avusturya, belçika,
çek cumhuriyeti, danimarka, estonya, finlandiya, fransa, hollanda, ispanya, 
isveç, italya, lüksemburg, macaristan, letonya, litvanya, lüksemburg, malta, 
polonya, portekiz, slovakya, slovenya, yunanistan. Ayrıca, ab’ye üye olmayan 
isviçre, izlanda ve norveç de schengen ülkeleri ile özel bir antak kalma imzalayarak, 
aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı schengen bölgesine üye ülkelerden 
birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Burada dikkat edilmesi 
ihtiyaç duyulan nokta schengen vizesi hangi ülke için alındıysa ilk seyahat o ülkeye 
yapılmalıdır. örneğin italya için alınan vize ile önce almanya'ya gitmek olası değildir. 
Sadece bir kez italya'ya gidildi ise sonraki seyahatlerde diğer schengen ülkelerine 
seyahat etmek mümkündür. Seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırı olandır. 
Ab komisyonu schengen uygulamalarına ait önerilerde bulunmakla sorumludur. 
Schengen ülkeleri ortak sis yada schengen information system adı verilen bir veri 
tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, schengen ülkelerine girmesi ihtiyaç 
duyulan kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin 
yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Detaylar:
Tek tip schengen vizesi nedir?
Asağıda örnek olarak verilmis sebeplerden dolayı schengen bölgesine girmek ve 
burada kısa
Süreliğine kalmak için lüzumlu bir izindir;
• akraba yada arkadas ziyareti
• gezgin olarak
• is için
• bir konferansa katılmak üzere
• veya sadece transit geçis için
Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazlaca 90 gün için geçerlidir.
Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmis olan vize diğerlerine gezi için de
Geçerlidir. (istisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, yahut hamilinin pasaportu tüm
Schengen ülkelerinde geçerli değilse ancak muayyen ülkelere giris için geçerli olabilir).
Tek tip schengen vizem ile hangi ülkelere seyahat edebilirim?
Avusturya, belçika, çek cumhuriyeti, danimarka, estonya, finlandiya,
Fransa, almanya, yunanistan, macaristan, izlanda, italya, letonya, litvanya, lüksemburg, 
malta, hollanda, norveç, polonya, portekiz, slovakya,slovenya, ispanya, isveç, isviçre.
Schengen vizesi için türkiyeden kimler başvurabilir?
Türk vatandasları ve türkiyede ikamet eden üçüncü ülke vatandasları.
Basvuru sahibinin basvurusunu türkiyeden yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde 
yasal olarak türkiyede bulunan ama türkiyede ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandasları
Vize başvurumu inceleyip başvuruma ait karar vermeye hangi üye
Devlet yetkilidir?
Tek tip bir vize basvurusunu inceleyerek basvuruya iliskin karar vermeye asağıdaki üye devletler yetkilidir;
(a) seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan üye devlet,
(b) ziyaret esnasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları gezi süresi veya kalıs sebebi
Bakımından esas varıs noktasını teskil eden üye devlet,
(c) gezi süresi yada kalıs sebebi bakımından esas varıs noktasını teskil eden birden fazla
üye devlet olması halinde, bu üye devletlerden herhangi biri,
(d) esas varıs noktasının belirlenememesi halinde, basvuru sahibinin üye devletlerin
Topraklarına girmek için dıs hudutlarından geçeceği üye devlet
Başvurumu nereye yapabilirim?
Basvurular, gidilecek ülkenin konsolosluğuna direkt yada bu gayela belirlenmis bir hizmet
Sunucu firmaya yapılabilir.
Vize başvurumu inceleyerek başvurum hakkinda karar verme yetkisi
Olmayan bir ülkeye başvuru yaparsam ne olur?
Bir basvuru yapıldığında üye devlet bunu inceleyerek karar verme yetkisi olup olmadığını
Değerlendirir. üye devlet bu konuda yetkili değilse derhal basvuru formunu ve basvuru sahibi
Tarafınca ibraz edilen tüm belgeleri vize ücreti ile beraber iade ederek hangi üye devletin yetkili
Bulunduğunu belirtir.


Vize ücreti
Basvuru sahipleri 60 eur vize ücreti öder.
6 ila 12 yas grubundaki çocuklar 35 eur vize ücreti öder.
Rusya federasyonu, ukrayna, eski yugoslav makedonya cumhuriyeti (fyrom), sırbistan,karadağ, 
bosna - hersek, arnavutluk, moldova cumhuriyeti ile gürcistan uyruklular 35 eur öder.
Dikkat! ücret, vize basvurusunun incelenmesi için ödenir dolayısıyla vize verilmemesi
Halinde iade edilmez.
(üye devletler ödemenin tl cinsinden ve/veya bir banka hesabına yapılamasını talep edebilirler.
Vize ücretinden muaf basvuru sahipleri
Asağıdaki kategorilerden herhangi birindeki basvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:
(a) altı yasından minik çocuklar;
(b) arastırma veya eğitim gayelı gezi eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri,
Yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;
(c) bilimsel arastırma yapmak üzere topluluk içinde gezi eden, üçüncü ülkelerden
Arastırmacılara üye devletler tarafınca tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan
Avrupa parlamentosunun 2005/761/ec rakamlı öneri kararı ile 28 eylül 2005 tarihindeki
Konsey toplantsıcaklıknda açıklandıği sekliyle, ilmi arastırma yapmak üzere gezi eden,
üçüncü ülkelerden arastırmacılar;
(d) kar amacı gütmeyen örgütler tarafınca düzenlenen seminer, konuşma, sportif,
Kültürel yada tahsil aktivitelerine katılan tekrar kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yas ve
Altındaki temsilcileri;
(e) birlikte seyahat eden yahut seyahat kapsamında bir araya gelecek ab, norveç, izlanda,
Lihtenstayn ve isviçre vatandaslarının akrabaları.
Not: bazı üye devletler belirli kategorilerdeki basvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti
Uygulayabilir.
Hizmet ücreti
üye devletin bireysel uygulamasına bağlı olarak, harici bir hizmet sağlayıcısı tarafınca ek 
hizmet ücreti istek edilebilir.

Başvuru ne zaman yapilabilir?
Vize basvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten minimum 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin
Baslangıç geçmişine üç aydan daha uzun bir süre varsa, basvuru yapılamaz.
Ziyaretin planlandığı baslangıç evveliyatına 15 takvim gününden daha azca bir süre kalmasına rağmen
Yapılan basvurular kabul edilebilir; ancak, basvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için
Vize kararı, basvuru sahibinin seyahatine baslamayı planladığı tarihten sonraya kalabilir.
Buluşma sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmis olan vakit sınırlamalarına uymak ve
Gereken tedbirleri almak, basvuru sahibinin kendi sorumluluğudur.
Minimum altı ay geçerliliği olan çoklu giris vizesi bulunan bir kisi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden 
yeni bir vize için basvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin tedavül süresi, mevcut vizenin 
geçerlilik süresinin dolmasını müteakip baslatılır: bir bireye, tedavül tarihleri çakısan iki ayrı vize verilemez.
Bununla beraber vize basvurunuzu yaparken, gitmek arzu ettiğiniz ülke ve Türkiye'de ulusal bayramlar
Dolaysıcaklıkyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız öneri olunur. Tatil
Dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaslamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.


Başvurumu teslim edebilmek için randevu almam gerekiyor mu?

Basvuru sahiplerinden, basvurularını teslim etmek üzere buluşma almaları istek edilebilir.


Gezi belgelerinde (geçişlik) kabul edilebilecek asgari tedavül süresi ne kadardir?

Tek girisli vize basvurusu yapılıyor ise, sunulan gezi belgesinin, kisinin üye devlet sınırlarını
Terk etmeyi planladığı tarihten itibaren minimum üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge
 olması gerekmektedir.
çok girisli vize basvurularında ise, sunulan seyahat belgesinin, kisinin üye devlet sınırlarını terk
Etmeyi planladığı en son tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge
Olması gerekmektedir.
Seyahat belgesinde en az iki sayfa olmak üzere yeterli rakamda bos sayfa bulunmalidir–
Bunlardan biri, vize etiketinin yapıstırılacağı sayfa olup diğeri ise sınır kontrol makamlarının
Basacağı mühür için kullanılacaktır.


Pasaportum üzerinde vize basvurumun müsait olduğuna dair bir damga Olmali mi?

Bir basvuru uygun görüldüğü takdirde yetkili konsolosluk, basvuru sahibinin gezi belgesine bir damga vurur.
Bu damga, basvuruyu inceleyen üye devletin hangisi bulunduğunu, basvurunun tarihini (örn:
22.4.2011) ve vize basvurusunu değerlendiren makamı gösterir.
Bu damga, herhangi bir yasal sonuç doğurmaz ve vize basıldığında etiket, damganın vurulduğu
Sayfaya yapıstırılır.
Diplomatik ve hizmet pasaportları damgalanmaz.


Herhangi bir mülakata girmem gerekiyor mu?

Basvurunuzun incelenmesi esnasında konsolosluk tarafından mülakat daveti yapılabilir.


Basvurum ne vakit neticelanir?

Uygun bulunan basvuru, yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü arasında karara bağlanır.
özellikle basvurunun ayrıntılı bir soruşturma gerektirdiği bazı durumlarda bu vakit, azami 30 takvim
Gününe kadar uzatılabilir.
Istisnai olarak, özel bazı durumlarda ek bir takım belgelerin sunulması gerektiğinde, bu vakit azami
60 takvim gününe çıkabilir.


Vize basvurum reddedilirse ne yapabilirim?

5 nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen uygulamayla, vize basvurusu reddedilenlere durumları
Resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kisilerin, alakalı üye devletin ulusal kanunlarına uygun
Olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır.
Temyiz islemleri, basvuruyla ilgili nihai kararı veren üye devlete karsı ve o üye devletin milli
Kanunları ihtarnca yürütülür.
Her bir üye devlet pak hakkı ile basvurunun yapılabileceği yetkili makam ve basvuru süresi de
Dâhil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına iliskin prosedürleri ve milli kanunda referans
Alınacak ilgili bölümleri belirtir.
Bu bilgileri ret kararı ve gerekçesini bildirmek üzere tarafınıza verilecek olan formda bulabilirsiniz.


Schengen vizesiyle gezi ederken hangi belgeleri yanimda Bulundurmaliyim?

Sadece schengen vizenizin olması, schengen bölgesine (yani schengen vizesi veren ülkelerin
Topraklarına) otomatikman giris hakkınız olduğu anlamına gelmez.
Vize alan kisi dıs sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı vakit için kalıs amacını ve
Kosullarını; hem kalıs süresi süresince bununla beraber mensei ülkesine dönüsüyle veya girisinin kati
Olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçisiyle ilgili giderleri karsılayacak yeterli
Deposunın bulunmuş olduğunu yada bu vasıtaları kanuni yollarla edinebilecek durumda bulunduğunu
Yayınlayan belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte basvuru sahiplerinden, üye devletlerin
Sınırları dâhilinde geçerli olacak ve planlanan kalıs veya transit geçis süresinin hepsinı
Kapsayacak yeterli bir gezi esenlik sigortasına haiz olmaları da istenir (detay için yukarıdaki
Parçaya bakınız).

Aile mensuplarim ab/aea vatandasi ise hangi kurallara tâbiyim?
Sayet ab/aea veya isviçre vatandası olan bir bireyin ailesinin personeli iseniz, asağıdaki kosulları
Karsıladığınız sürece hızlandırılmıs serbest vize prosedüründen faydalanabilirsiniz:
1.- ab/aea veya isviçre vatandası olan bir kişinin (veya bu bireyin esi/ kayıtlı partnerinin) ailesine
Mensupsanız (bu kapsamda yer alanlar: es, kayıtlı partner, 21 yasından minik çocuk veya
Bakmakla yükümlü olunan aile çalışanı); ve
2.- ab/aea yada isviçre vatandası olan o birey, vatandası olduğu üye devletten baska bir üye
Devlette ikamet ediyor yada ikamet almak üzere o ülkeye gezi ediyorsa; ve
3.- ab/aea veya isviçre vatandası olan bireye eslik ediyor yada birlikte ikamet etmek üzere
Kendisiyle bir araya gelmeyi planlıyorsanız.
Vize basvurusu, ab/aea yada isviçre vatandası olan o bireyin mensei ülkesinin konsolosluğuna
Değil anılan kişinin ikamet etmeyi planladığı ülkenin konsolosluğuna yapılmalıdır.
Sayet vize kolaylığından faydalanabileceğinizi düsünüyorsanız, vize basvurunuzu yaparken bu
Kriterleri karsıladığınızı kanıtlayan belgeleri sunmanız gerekmektedir.

Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes