İskonto - İştira Kredisi Nedir? Nasıl Kullanılır?

İskonto - İştira Kredisi Nedir? Nasıl Kullanılır?

iskonto kredisi- duslerbulutu.comIskonto – iştira kredisi nelerdir?

Iskonto ve iştira kredileri ticari işletmelerin nakit gereksinimlarını karşılayabilecekleri bir kredi türüdür.

Vade süresinde ödeme yapılmazsa ne olur?En ufak işletmelerin ve en büyük işletmelerinde kendi sektörlerinde ayakta kalabilmeleri ve çalışmalarını sürdürebilmeleri için devamlı olarak nakit ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Faaliyetlerin devam ettirilebilmesi ve işlerin aksamadan devam edebilmesi için ortaya çıkan bu nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bazı zamanlar devlet destekli kredilere yada bankaların sundukları kredilere de ihtiyaç doğabilir.

Ticari bir işletme olarak hayatını sürdüren yerler mal ve hizmetlerinin satışlarından elde edecekleri alacaklarına mukabil olarak senet ve çek benzer biçimde para olarak kullanılabilen değerli evraklar kullanabilirler. Ama bu değerli evrakların vade gününü beklemek, kaybolması ve çalınması şeklinde riskleri karşılayabilmek ise tahmin edilmiş olduğu kadar kolay olmamaktadır.
Vadesi tam olarak gelmemiş olan senetlere mukabil nakit ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kredilerin değeri ise burada ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumlarda bankalar tarafınca gösterilmekte olan iskonto iştira kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Iskonto kredileri, vade vakti gelmemiş olan senetlerin ödeme yerlerinin yer aldığı belediye sınırlarında olması durumunda verilen kredidir. Iştira kredisi olarak adlandırılan kredi ise süresi henüz gelmemiş olan senetlerin bağlı olduğu yerdeki belediye sınırları dışındaki kredi türü olmaktadır.
Bankalar vade süresi gelmemiş olan senetlere kredi sunarken, senedin vade tarihinin uzunluğu ve senet öncesindeki ödeme tutarının büyüklüğüne bakılırsa komisyon ve ürem uygularlar. Ayrıca bsmv ve kkdf şeklinde yasal olarak meydana getirilen kesintilerde senet üzerinde yer edinen ödeme tutarından karşılanır. Faiz, komisyon ve vergi kesintilerinden sonrasında kalan bölümler ise senet sahibine yine ödenmektedir.

Iskonto ve iştirak kredisi, bankaların ürem ve komisyon almalarına karşın ticari işletmelerin sık sık tercih ettiği kredi türleridir. Senetlerin vade süresinde yapılmayan ödemelerden ise senet sahipleri sorumlu tutulurlar. çalışmayı planladığınüz bankalar senedin alacağını devraldıkları vakit meydana gelebilecek olan yasal takip ve icra takiplerini kendi sorumluluklarında devam ettirirler.

Iskonto ve iştira kredilerinde noter üzerinden hesaba ilişik olan bildirim gönderilmeden ticari işletmelerin kredi kayıtları yapılmaz. Iskonto ve iştira kredilerindeki ürem oranları ise mevcut olan öteki kredilere gore her zaman daha düşük tutulmaktadır. Senet tutarlarını ise aynı gün geldiği vakit nakit şeklinde bankaya ödemeniz gereklidir.
Iskonto ve iştirak kredisi kullanan senet sahibi ticari işletmeler, senetlerin bankalar aracılığı ile öğrenim edilmemesi niteliğinde bankalar arasındaki ilişkilerine zarar verirler. Bu tür durumlarda bir sonraki vade süresi gelmemiş olan senetlerde kullanılacak olan iskonto ve iştira kredilerinde çeşitli problemler meydana gelebilmektedir.

Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes