Öğrenim Kredisi Nedir? Öğrenim Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Öğrenim Kredisi Nedir? Öğrenim Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

kyk basvuru-duslerbulutu.com


Tüm üniversite öğrencileri için mutlak önemli olan konulardan biri de öğrenim kredisi meselesidir. Peki kimler öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilir, nasıl bir yol izlenmelidir benzer biçimde soruların cevabını sizin için derledik... 

öğrenim kredisi nedir? 
Yüksek öğrenim bulan t.C. Uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, toplumsal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim müesseselerinin normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet mükelleflüğü bulunmayan borç paradır. 

öğrenim kredisi borcu; 
öğrenciye normal öğrenimi boyunca verilen miktarlara türkiye istatistik kurumu toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir. 

öğrenim kredisinden kimler yararlanabilir; 
ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, aleni öğretim öğrencileri(ancak öncelikli öğrenciler; şehit yada gazi çocuğu,anne ve babası herikiside ölü vb.), iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü derslikına dikey geçiş imtihanı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler(intibak veya hazırlık sınıfında öğrenim kredisi verilmez), yüksek lisans(master ve doktora) öğrencileri, vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler, ikinci öğretim de okuyan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Not: burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenciye hem burs bununla birlikte öğrenim kredisi verilmez.

öğrenim kredisinden kimler yararlanamaz;
Yetim maaşı ve nafaka alanlar haricinde, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle devamlı bir işte çalışan veya gelire haiz öğrenciler, bir yüksektedris kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve master-doktora hariç) ek süre öğrenim gören (artık sene) öğrenciler, sıhhat nedeni dışında önlisans mezunlarından ara vermek üzere intibak programına başlayan öğrenciler, önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı boyunca) kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim seneından fazla başarısız olan öğrenciler, kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim kredisi yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya ehil bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar. Not: öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişim olanlardan;değişikliğin meydana geldiği öğretim senesinde yönetim kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda olup biten değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür. 

öğrenim kredisi almak için izlenecek yol: 
Kurumdan ilk kere burs, öğrenim ve/yada katki kredisi almak için müracaatta bulunacak öğrencilerin yapacaklari iş ve işlemler ile ilgili açiklamalar üniversiteye ilk kere kayıt yapmış olduran öğrencilerin burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaatları, üniversite sınavı sonuçları açıklandıktan sonra kurumun www.Kyk.Gov.Tr web adresinden kabul edilmektedir. Ara derslik, ön kayıt, özel kabiliyet, master-doktora öğrencilerinin müracaatları da www.Kyk.Gov.Tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs,öğrenim ve katkı kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir.Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup,beyan edilen bilgilere ilişkin kontroller alakalı amme kurum ve müesseselarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak,yapılmaktadır.Istenilen belgeler öğrencilerin öğretim kuruluşlarında ve kurumun www.Kyk.Gov.Tr adresinde duyuru edilmekte, aleniöğretim fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır. öncelik belgeleri şehit yada gazi çocuğu ile 5510 sayılı kanun hükümleri gereğince; malullük, görev malullüğü yada cenk malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları (yurt kaydı ve burs için sosyal emniyet kurumundan alınacak belge) özür durumuna bakılırsa bütün vücut fonksiyon kaybı nispetı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor) lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (yurt kaydı ve burs için t.C. Başbakanlık toplumsal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumundan alınacak belge) darüşşafaka lisesinden mezun olanlar, (yurt kaydı ve burs için darüşşafaka lisesinden alınacak belge) anne ve/veya babası yurtkur’ da çalışanlamış olur, emekli olanlar (yurt kaydı için yurtkur'dan alacakları onaylı belge) 3713 sayılı terörle mücadele kanunun 21 nci maddesi kapsamında ki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları (burs için valilikten alınacak belge) ulusal olmuş amatör sporcular (yurt kaydı ve burs için , t.C başbakanlık gençlik ve spor genel müdürlüğünden alınacak belge/yazı) anne ve babası vefat edenler, (yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi) anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi) öğrencilerin; yukarıdaki söz mevzusu belgeleri alakalı amme kurum ve kurumlarından alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki kurumun bölge ve/veya yurt müdürlüklerine, bölge ve yurt müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise kurumun "cemal gürsel cad. No:61 06590 cebeci/ankara " adresindeki kredi dairesi başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri ile beyanları içinde değişiklık bulunan öğrencilerin burs, kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca malumat verilmeyecektir. öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine ne olursa olsun burs, kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs, kredi tahsisi meydana getirilen öğrenciler kurumun www.Kyk.Gov.Tr internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet yapmış oldurmaları istenecektir. En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle devamlı çalışanlara ilgili mevzuat gereği burs, öğrenim ve katkı kredisi verilmediğinden,kendilerine burs ve/veya kredi tahsis edilmiş olsa dahi senetlerini yaptırmayacaklardır. Kendilerine burs veya öğrenim ve katkı kredisi tahsis edilen öğrenciler bulundukları yerlerdeki herhangi bir notere müracaat etmeleri niteliğinde burs/kredi taahhüt senetleri noterce web ortamında alınarak,tanzim ve onaylama edilecektir.Noterce tanzim ve onay edilmiş olan bahse konu senetler öğrenciler tarafından belirlenen vakit içinde bulundukları yerlerdeki kurumun bölge ve/veya yurt müdürlüklerine elden teslim edilecek, bölge ve yurt müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise kurumun "cemal gürsel cad. No:61 06590 cebeci /ankara " adresindeki kredi dairesi başkanlığına posta ile gönderilecektir. Burs-kredi taahhüt senedini noterde tanzim ve tasdik ettirmeyenler ile belirlenen süreye kadar kuruma vermeyenlere burs, kredi verilmeyecek olup,ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 18 yaşından minik olanlar burs-kredi taahhüt senetlerini noterden velileri ile beraber imzalayacaklardır. 18 yaşından büyük olanlar ise kendileri imzalayacaklardır. Kuruma gönderilen burs-kredi taahhüt senetleri incelenerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde öğrencilerin burs veya öğrenim kredileri alakalı banka şubelerine, katkı kredileri ise öğretim kurumlarının hesabına gönderilecektir. Burs yada kredi almaya hak kazanan öğrenciler kurumun www.Kyk.Gov.Tr web adresinde ilan edilecektir. Tarafına burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılacak öğrenciler; ilgili t.C. Ziraat bankası şubesine başvuru edecek ve adına düzenlenmiş olan bankkart'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada öğrenim kredisini t.C. Tarım bankası atm'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri vakit, atm'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir t.C. Ziraat bankası şubesinden gider ödemeden öğrenim edebileceklerdir. Burs yada öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilere her yılın ocak ayından başlamak üzere her ayın 7 sinde aylık olarak yapılacaktır.

Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes