Genişletilmiş Kasko Nedir? Neye Denir?

Genişletilmiş kasko nedir? Neye Denir?

kasko
Genişletilmiş kasko nedir
Yasal olarak bir kasko sigortasının hangi teminatları kapsaması gerektiği belirlenmiştir. Kara vasıtaları kasko sigortası genel şartları arasında açıklandığı şekilde aracın bir başka araç ile çarpmasından doğacak zararların karşılanması temel güvencelerden biridir. Aracın bir cisme çarpması yahut bir herhangi bir cismin araca çarpması kararı doğacak zararların karşılanması da temel güvencelerden biridir. Aracın çapışması veya çarpması dışında, üçüncü kişilerin araca vereceği zararlar da güvence altındadır. Temel güvencelerden bir diğeri ise aracın yanması durumudur. Nihayet aracın çalınması da temel güvencelerden biridir.


Bu beş temel garanti olmadan bir kaskodan anlatmak olası değildir. Zaten bir şahıs başka niçin aracını sigorta ettirmek ister ki? Fakat bazı araç sahipleri bu güvenceleri ehil bulmayabilir. Ilave bazı teminat arayışları içinde olabilir. Işte bu durumu bilen yasa koyucular, kara araçları kasko sigortası genel şartları içinde ek olarak alınabilecek teminatları da saymışlardır. Tam kasko teminatları nedir? Başlıklı bir imlaızda alınabilecek bu ek teminatlar ile ilgili oldukça tafsilatlı bilgiler vermeye çalıştık. Bir bir bu ek teminatlar konusunda bilgi oradan alınabilir.

Işte aracını sigorta ettiren kişi temel güvenceler yanında bu ek teminatların da bir yada birkaçını almak isterse bu türkasko poliçelerine genişletilmiş kasko adı veriliyor. şayet ek teminatların hepsi birden alınırsa bu tür kaskoya da tam kasko veya full kasko adı veriliyor.
Kısaca genişletilmiş kasko ile tam kasko arasındaki fark, ek teminatların birkaçı ya da hepsinin birden katılımında yatıyor.

Aracına kasko yapan biri niçin tam kasko veya düz kasko yerine genişletilmiş kasko almak talep eder? Sebebi çok basit: korunma duygusu. çünkü düz kasko şeklinde ancak temel güvenceler alınmış olur. Fazlası yoktur. Tam kasko alınması halinde de ek teminatların tamamı alınmış olur. Halbuki aracını sigorta ettimek isteyen kimse, temel teminatlar yanında tehlikeli gördüğü bazı risklere karşı da korunmak isteyebilir. Fakat ek teminatların hepsini alması demek hiç bir zaman karşılaşmayı beklemediği riskler için de prim ödemesi anlamına gelecektir. O zaman niçin fazla ödemeye katlanmak istesin ki? Yasadaki bu yeni düzen aracına kasko sigorta yapmış oldurmak isteyenlere bu şekilde bir hareket alanı yaratmış oluyor. Sigortacılık sektörü açısından çok olumlu bir gelişmedir bu.
Normal olarak genişletilmiş kasko sigorta yaptırılırken de sigorta şirketilerinin birbirinden farklı primler istek ettikleri görülecektir. Bu hep anlatmaya çalıştığımız şeklinde sigorta şirketlerinin aktüerya hesaplamaları ve şirket politikaları ile ilgili bir durumdur.

Tüm sigorta şirketlerinin hesaplama yaparken kullandığı kriterler efsunk ölçüde aynıdır. Aracın markası nelerdir? Araç kaç modeldir? Araç hangi şehirde kullanılıyor? Araç ne amaçla kullanılıyor? Bu parametreler risk yönetimi ve tahsil edilecek prim meblağı hesaplamalarında kullanılır. Fakat her yiğidin yoğurt yemesi farklı olduğu şeklinde her şirketin bu parametreleri kullanma şekli de farklıdır. Bu da primlerin farklı bulunmasına niçin olur.

Primi etkileyen bir diğer önemli faktör de hasarsızlık indirimleridir. Ikinci yıldan itibaren derhal bütün sigorta şirketleriyıllara göre artan oranlarda hasarsızlık primi uygularlar. Bu genişletilmiş kasko primlerinde de böyledir. Yüzde 65’lere varan indirimlerden yararlanmak için bunun takip edilmesinde fayda var. Hasarsızlık indirimleri, sigorta şirketi değiştirilse bile, hatta araç değiştirilse bile sürer.

Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes